مطالب اپتیك

رییس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

جهت گیری درستی در حوزه فناوری های پیشرفته اتخاذ شده است

جهت گیری درستی در حوزه فناوری های پیشرفته اتخاذ شده است

مركز همكاری بین المللی ایران و استرالیا در تبریز افتتاح شد

مركز همكاری بین المللی ایران و استرالیا در تبریز افتتاح شد

نمایندگی ماشین های اداری در تهران

نمایندگی ماشین های اداری در تهران

30 درصد از تولیدات علمی كشور متعلق به وزارت بهداشت است

30 درصد از تولیدات علمی كشور متعلق به وزارت بهداشت است

باربری تهران

باربری تهران

چاپ سلول های بنیادی عصبی سه بعدی برای درمان صدمه نخاعی

چاپ سلول های بنیادی عصبی سه بعدی برای درمان صدمه نخاعی

استفاده از میدان مغناطیسی برای كنترل درد

استفاده از میدان مغناطیسی برای كنترل درد
در دیدار روسای پرستاری و پلیس راهور ناجا تاكید شد؛

همكاری نظام پرستاری با پلیس راهور، استفاده از طرح های تحقیقاتی

همكاری نظام پرستاری با پلیس راهور، استفاده از طرح های تحقیقاتی
رئیس سازمان نظام پرستاری مطرح كرد؛

چالش های پیش روی پرستاران، انتقاد از تربیت مراقب سلامت

چالش های پیش روی پرستاران، انتقاد از تربیت مراقب سلامت

آیا جراحی بینی برای شما مناسب است؟

آیا جراحی بینی برای شما مناسب است؟
اپتیک - عینك طبی و عینك با كیفیت اپتیک - عینك طبی و عینك با كیفیت
optlab.ir - حقوق مادی و معنوی سایت اپتیك محفوظ است

اپتیك

ساخت عینک