مطالب اپتیك

گزارش اپتیك؛

حمله ویروس انگلیسی به كودكان

حمله ویروس انگلیسی به كودكان
وزیر بهداشت:

پروتكل شكنان به كشور خیانت می كنند

پروتكل شكنان به كشور خیانت می كنند

دو تكنیك طلایی برای حفظ آرامش در ایام كرونائی

دو تكنیك طلایی برای حفظ آرامش در ایام كرونائی
رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

۶۱ میلیون نفر در طرح شهید سلیمانی غربالگری شده اند

۶۱ میلیون نفر در طرح شهید سلیمانی غربالگری شده اند
در كمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران مطرح شد؛

آخرین وضعیت تأمین واكسن كرونا

آخرین وضعیت تأمین واكسن كرونا
مدیر مركز جمع آوری و ساماندهی متكدیان شهرداری سنندج خبر داد؛

افزایش ظرفیت اسكان گرمخانه های سنندج به ۸۰ نفر

افزایش ظرفیت اسكان گرمخانه های سنندج به ۸۰ نفر
معاون درمان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تاكید كرد؛

عرضه خدمات توانبخشی و روانپزشكی به بیماران پساكووید

عرضه خدمات توانبخشی و روانپزشكی به بیماران پساكووید
با موافقت سازمان برنامه و بودجه؛

تعرفه های پزشكی بخش خصوصی در دوران كرونا بازبینی می شود

تعرفه های پزشكی بخش خصوصی در دوران كرونا بازبینی می شود

وضعیت شكننده كرونا در كشور

وضعیت شكننده كرونا در كشور

برنامه سازمان جهانی بهداشت برای ارسال واكسن كرونا به آفریقا

برنامه سازمان جهانی بهداشت برای ارسال واكسن كرونا به آفریقا
اپتیک - عینك طبی و عینك با كیفیت اپتیک - عینك طبی و عینك با كیفیت
optlab.ir - حقوق مادی و معنوی سایت اپتیك محفوظ است

اپتیك

ساخت عینک