آرشیو مطالب : دانشگاه علوم پزشكی

كارگروه پیشگیری از خودكشی در اصفهان تشكیل شد

كارگروه پیشگیری از خودكشی در اصفهان تشكیل شد

همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی در مشهد برگزار گردید

همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی در مشهد برگزار گردید
معاون وزیر بهداشت:

فقط افغانستان كمتر از ایران مالیات بر سیگار دارد

فقط افغانستان كمتر از ایران مالیات بر سیگار دارد

ایران جزو 13 كشور برتر دنیا در تولید سلول های بنیادی پوست

ایران جزو 13 كشور برتر دنیا در تولید سلول های بنیادی پوست

جمع آوری 90 درصد اطلاعات ژنتیكی ایرانی ها

جمع آوری 90 درصد اطلاعات ژنتیكی ایرانی ها

جذب دانشجوی خارجی توسط دانشگاه علوم پزشكی زنجان

جذب دانشجوی خارجی توسط دانشگاه علوم پزشكی زنجان
اپتیک - عینك طبی و عینك با كیفیت اپتیک - عینك طبی و عینك با كیفیت
optlab.ir - حقوق مادی و معنوی سایت اپتیك محفوظ است

اپتیك

ساخت عینک