اپتیک optlab
در گفت وگو با اپتیك اعلام شد

انجام ۲۹۱ تست آبله میمونی در کشور تاکنون

انجام ۲۹۱ تست آبله میمونی در کشور تاکنون به گزارش اپتیک، به دنبال شناسایی نخستین مورد آبله میمونی در کشور، سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ضمن اشاره به علایم و راه های انتقال این بیماری، اظهار داشت: در فازی که ما قرار داریم باید مراقبت های اولیه، پیگیری تماس ها و امکانات تشخیصی وجود داشته باشد که در این موارد و در زمینه کیت و مسائل تشخیصی مشکلی نداریم.دکتر شهنام عرشی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به شناسایی نخستین مورد تایید شده مثبت آبله میمونی در کشور، اظهار داشت: به صورت کلی نخستین موارد آبله میمونی از سال ۱۹۷۰ شناسایی شده است. قبل از اپیدمی اخیر که عموما شیوع و بروزش در کشورهای آمریکایی و اروپایی بوده و به ندرت مواردی که شناسایی می شده، افرادی بودند که سابقه سفر به آفریقا را داشته اند، این بیماری در کشورهای آفریقایی مانند نیجریه و سایر کشورهای آفریقایی دیده می شد. تفاوتی که در اپیدمی اخیر ایجاد شده، اینست که این بیماری را در افرادی می بینیم که اصولا سابقه مسافرت به آفریقا ندارند. به این معنا که انتقال از انسان به انسان در قاره اروپا و آمریکا اتفاق افتاده است.

وی اضافه کرد: آبله میمونی که به تازگی ایجاد شده، یکسری تفاوت ها هم از نظر تظاهرات بیماری و شکل بیماری دارد؛ به صورتی که تعداد ضایعات در حالت تیپیک آبله میمونی که پیش از این اتفاق می افتاد، ضایعات مختلف و خیلی فراوان بود. در حالیکه در موارد اخیر امکان دارد ضایعات بسیار کمی ببینیم و امکان دارد یک یا دو مورد جوش مانند ببینیم، درحالی که از نظر بالینی آبله میمونی باشد.
گزارش ۳۰ هزار مورد مبتلا شدن به آبله میمونی در دنیا
عرشی افزود: در همه گیری فعلی بیماری آبله میمونی، بیشتر از ۳۰ هزار مورد در کشورهای جهان گزارش شده که حدود ۱۵ هزار مورد آن در قاره آمریکا و حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار مورد تایید شده آن هم در کشورهای مختلف اروپایی گزارش شده است. بیشتر از ۸۰ کشور این بیماری را گزارش کرده اند. در کشورهای منطقه اِمرو هم تابحال ۳۵ مورد از آبله میمونی گزارش شده و در کشورهای اطراف ما هم به صورت موردی، آبله میمونی گزارش شده است.

وی با اشاره به شناسایی نخستین مورد آبله میمونی در کشور که در ۲۵ مرداد ماه اعلام شد، اظهار داشت: ما فعلاً آنرا موارد وارده می دانیم. در عین حال ما موارد تایید شده آزمایشگاهی را اعلام می نماییم. تاکنون موردی که قطعی داریم و از راه آزمایشگاهی تایید شده، یک خانم است که بیماری را از همسرش گرفته است و همسرش سابقه مسافرت به کانادا را داشته است. ازاین رو مورد تایید شده ما در کشور یک مورد مبتلا شدن به آبله میمونی است.
چگونگی سرایت آبله میمونی
عرشی در رابطه با نحوه سرایت آبله میمونی، اظهار داشت: سرایت آن مانند کرونا و سایر بیماری های ویروسی نیست، بلکه انتقالش بیشتر ناشی از تماس نزدیک است. بخصوص زمانیکه ضایعات در دست و صورت و... پیدا می شود، انتقال از راه تماس مستقیم را داریم. ممکن از دو تا چهار هفته زمان ببرد تا زمانیکه علایم و ضایعات بهبود یافته و از بین بروند. باید توجه کرد که در دوره کمون بیماری آبله میمونی انتقال بیماری اتفاق نمی افتد. نباید آبله میمونی را با بیماری هایی مانند کرونا مقایسه کرد.

وی اضافه کرد: راه های انتقال بیماری آبله میمونی تماس نزدیک است و در صورت ارتباط بسیار نزدیک، بیماری منتقل می شود؛ مانند زن و شوهرها که در موردی هم که به تازگی در کشور شناسایی شده، به همین صورت بوده است. یا تماس با ضایعات پوستی فرد مبتلا که ترشح داشته یا در حالت زخمی باشند. تماس جنسی و ترشحات ناشی از تماس نزدیک و تماس تنفسی نزدیک و طولانی هم همچون راه های انتقال آبله میمونی است. البته این بیماری در دوره کمون تابحال قابل انتقال نبوده است. ازاین رو انتقال زمانی صورت می گیرد که ضایعات بوجود آمده باشند.
آبله میمونی درمان اختصاصی ندارد
وی با اعلان اینکه مرگ ومیر این بیماری خیلی کم است و معمولاً تمام موارد بهبود می یابند، اظهار داشت: کمتر از یک تا سه درصد مرگ ومیر در این بیماری گزارش شده و عموما هم در افرادی است که از نظر ایمنی مشکل دارند. در عین حال آبله میمونی درمان اختصاصی خاصی ندارد. چونکه ضایعات خود بهبود شونده اند. سفارش می نماییم اگر کسی مبتلا شد، با نظر پزشک خودش را در خانه قرنطینه کند و تماس هایش رابا اطرافیان به حداقل رسانده و دو تا سه هفته استراحت کند تا این ضایعات از بین بروند.

وی تصریح کرد: اگر افراد بخصوص کسانیکه به خارج از کشور می روند، مسائل اولیه بهداشتی را رعایت نمایند، تا حد زیادی کمک کننده است. زیرا آبله میمونی واگیری زیادی ندارد. از طرفی مورد بسیار مهم، اینست که افرادی که به کشورهای درگیر با بیماری بخصوص کشورهای اروپایی و آمریکایی سفر می کنند، تا ۲۱ روز پس از بازگشت اگر علائمی مانند تب، درد بدن، درد پشت، تورم غددلنفاوی و... پیدا کردند و متعاقب آن ضایعات پوستی را داشتند، حتما به مراکز بهداشتی و درمانی یا پزشک رجوع کنند. باید توجه کرد که دو تا سه روز پس از آغاز علایم اولیه، بثورات پوستی ظهور پیدا می کند.
هر ضایعه پوستی، آبله میمونی نیست
عرشی با اعلان اینکه هر ضایعه پوستی که با تب و... همراه باشد، لزوما آبله میمونی نیست و مشکوک تلقی می شود، اظهار داشت: امکان دارد انواع و اقسام تشخیص ها مانند آبله مرغان، سرخک و... مطرح شود که پزشک تشخیص می دهد و اگر این تشخیص ها رد شدند، آن زمان مراکز بهداشتی و درمانی نمونه برداری های خاص را انجام داده و برای تایید و پیگیری ارسال می کنند. ازاین رو افرادی که بخصوص به کشورهایی که با بیماری درگیرند، سفر کرده و بازگشته اند، این را اعلام کنند تا با مراقبت های سیستم بهداشتی کشور، اقداماتی صورت گیرد تا در اطرافیان بیمار مشکلی ایجاد نشود.
تشخیص آبله میمونی در ایران
وی در رابطه با نحوه تشخیص آبله میمونی و وضعیت امکانات تشخیصی این بیماری در کشور، اظهار نمود: در کشور از نظر تشخیصی مشکل خاصی نداریم. در قطب های مختلف تمام آزمایشات به انجام می رسد که حدود ۱۳ قطب آزمایشگاهی داریم و یک لابراتوار پاستور هم هست. در تمام شهرستان ها، مراکز معین بیماری کرونا که قبلا تایید شده بود هم به تعداد شهرستان های کشور وجود دارند و اگر افرادی ضایعات پوستی داشته باشند و سابقه مسافرت هم به کشورهایی که گفته شد را داشته باشند، باید به پزشک یا مراکز بهداشتی و درمانی رجوع کنند که در صورت ضرورت به مراکز بهداشت ارجاع داده شده و در مراکز معین ما نمونه برداری انجام شده و به قطب های آزمایشگاهی ارسال می شود.
انجام ۲۹۱ تست آبله میمونی در کشور؛ تاکنون
عرشی اظهار داشت: تابحال تعداد آزمایش های انجام شده برای آبله میمونی در کشور ۲۹۱ مورد در کشور بوده است؛ به صورتی که این تعداد تست مشکوک را برای لابراتوار های ما ارسال کرده بودند که یک مورد که در ارتباط با قطب اهواز است و در انستیتو پاستور هم تایید شده، مثبت تلقی شده و بقیه منفی بودند. ازاین رو از ۲۹۱ مورد مشکوکی که به ما فرستاده شده است، یک مورد مثبت شده است. تست آبله میمونی روش های مختلفی بوده که یکی از آنها تست PCR ویروس می باشد. البته در نهایت به جهت اینکه تایید گردد، سکوئنسینگ و توالی یابی ژنتیکی هم به انجام می رسد تا نتیجه قطعی باشد. تست های اولیه آبله میمونی در تمام قطب ها به انجام می رسد، اما سکوئنسینگ از جانب انستیتو پاستور به انجام می رسد.
نیازی به واکسیناسیون آبله وجود دارد؟
وی در رابطه با وضعیت تأمین واکسن آبله برای مقابله با آبله میمونی، اظهار داشت: برای این مباحث هنوز خیلی زود است. یکی از مواردی که به تازگی مطرح شده، اینست که در چند روز اول که این ضایعات پیدا شد، اگر واکسن آبله تزریق شود، می تواند مقداری علایم را تخفیف دهد، اما نیازی نیست که واکسن آبله در تمام کشورها در دسترس باشد. در کشورهای اروپایی و آمریکایی هم به صورت محدود برای گروههای خاص که در معرض تماس با تعداد زیادی از این بیماران هستند، تحت شرایط خاص تجویز می شود. باید سود و زیان تزریق این واکسن مشخص شود. اکنون در مرحله ای نیستیم که بگوییم برای این بیماری واکسن تأمین کنیم. چونکه نه همه گیری و نه تعداد مبتلا شدن به آن حد بالاست و حتی در کشورهایی که شیوع زیاد است، صحبت از واکسیناسیون روتین و... نیست. واکسیناسین عمومی برای آبله در هیچ کشوری نیست و امکان دارد برای گروههای خاصی که در معرض تماس یا مراکز خاصی هستند، تحت شرایطی تجویز شود. مهم اینست که مراقبت های اولیه صورت گیرد تا کسی مبتلا نشود.

عرشی با اعلان اینکه در فازی که ما قرار داریم باید مراقبت های اولیه و امکانات تشخیصی و پیگیری تماس ها وجود داشته باشد، اظهار داشت: بر این اساس هم در زمینه کیت و مسائل تشخیصی مشکل خاصی نداریم.

وی در رابطه با قابلیت آبله میمونی برای تبدیل شدن به پاندمی مانند کرونا، اظهار داشت: در شرایط فعلی این مسئله مطرح نیست و اصولا از نظر ما بیماری خطرناکی محسوب نمی گردد. هرچند که ما تمام اقدامات لازم را که اصلی ترینش اطلاع رسانی و آگاهی رسانی به مردم است و اعلام این که چگونه مراقبت کنند، مهم می باشد. تاکید می کنم که کسانی که به کشورهای درگیر بیماری آبله میمونی مسافرت داشتند و بازمی گردند، تا ۲۱ روز پس از ورود به کشور، اگر علایم و ضایعات را پیدا کردند که شامل تب، سردرد، درد پشت، تورم غدد لنفاوی، خستگی و بعد هم ضایعات پوستی است، حتما به پزشک رجوع کنند.

عرشی اظهار داشت: در عین حال ما قبلا هم اطلاع رسانی کرده بودیم که کسی که وارد کشور می شود و در همان زمان بیمار است و ضایعات پوستی دارد، می تواند بلافاصله به مراکز ما در فرودگاه ها و... هم رجوع کند. ورودی ما از این کشورهای خاص در مناطق معدودی است، در مرزهای زمینی هم مشکلی نداریم. چونکه اطراف ما درگیری چندانی از این بیماری وجود ندارد. مراقبت های مرزی ما هم از راه پرسنل بهداشت در تمام مرزها مستقرند که برحسب شرایط عمل می کنند.

منبع:

1401/05/28
17:03:00
5.0 / 5
45
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۱
اپتیک - عینك طبی و عینك با كیفیت اپتیک - عینك طبی و عینك با كیفیت
optlab.ir - حقوق مادی و معنوی سایت اپتیك محفوظ است

اپتیك

ساخت عینک