مدیركل آزمایشگاه های مرجع وزارت بهداشت:

تعرفه آزمایشگاه ها باید یكسان باشد

تعرفه آزمایشگاه ها باید یكسان باشد اپتیک: مدیرکل آزمایشگاه های مرجع وزارت بهداشت ضمن اشاره به اینکه تعرفه آزمایشگاه ها باید یکسان باشد، اظهار داشت: از راه نسخه و پرونده های الکترونیک مراجعان می توانیم متوجه تخلفات شویم.


به گزارش اپتیک به نقل از مهر، برنامه «کشیک سلامت» با حضور سیامک سمیعی، مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت وزارت بهداشت و محمد وجگانی، رئیس جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران با محوریت مبحث استانداردهای آزمایشگاهی و تناقضات موجود روی آنتن شبکه سلامت رفت. در این برنامه سیامک سمیعی مدیرکل آزمایشگاه های مرجع وزارت بهداشت اظهار داشت: مبحث استانداردهای آزمایشگاهی نزدیک به ۱۵ سال است که در آزمایشگاه مرجع سلامت و وزارت بهداشت و درمان مورد توجه است؛ سابقه استانداردهای ملی ما بیشتر از ۱۰ سال است. وی ادامه داد: آزمایشگاه را باید محل تولید داده ها و اطلاعات سلامت بدانیم طبیعی است که این اطلاعات باید درست باشند تا بتوانیم تصمیمات درست بگیریم. استانداردها، ساختار و فرآیند آزمایش ها را تعریف می کنند و باید رعایت شوند. در دانشگاه های ما معاونت هایی بعنوان درمان وجود دارند که موظف می باشند سراغ بخش پذیرش آزمایشگاه ها بروند، در مورد پاسخگویی آنها مطمئن شوند و تعرفه هایی که به آن اشاره شد رعایت می شوند؛ در مورد بعضی خدمات تخصصی، آزمایشگاه ها به خود اختیار می دهند که هزینه های بیشتری دریافت نمایند اما این مورد درست نیست. ما از راه نسخه و پرونده های الکترونیک مراجعان می توانیم متوجه تخلفات بشویم. اما در مورد اشتباهات در پاسخ دهی و همینطور تفاوت جواب یک آزمایش در آزمایشگاه های مختلف باید بگویم ما در آزمایشگاه ها به هیچ عنوان برای تکنولوژی های مختلف تفاوت و درجه بندی نداریم؛ یعنی استاندارد آزمایشگاه ها یکسان است و بنابراین هم تعرفه آنها باید یکسان باشد اما این تفاوت علل متفاوتی داردو یکی از آنها به تغییرات بیولوژیک انسان ربط دارد که پزشکان این را متوجه می شوند اما این انتظار را نداریم که مثلاً تست هپاتیت در آزمایشگاهی مثبت باشد و در آزمایشگاهی منفی. این می تواند خطای انسانی و یا امکاناتی باشد که باید با آن برخورد شود. یکی از طریق هایی که به واسطه آن می توان جلوی ضرر و زیان بیماران چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ بالینی گرفت، ارتباط با پزشک است. مدیرکل آزمایشگاه های مرجع وزارت بهداشت اظهار داشت: یعنی پزشکان اگر این تفاوت ها را شاهد هستند پیگیر ماجرا باشند تا این هزینه ها به مردم تحمیل نشود. اگر آزمایشگاه ها استانداردها را رعایت نکنند به مردم هزینه تحمیل خواهد شد و سبب گمراهی آنها می شود. در مورد همکاری بعضی از پزشکان و آزمایشگاه ها و یا بخش هایی از این دست باید بگویم بله متأسفانه در رخی از موارد این وجود دارد. در همه جای دنیا منافع وجود دارد و امکان دارد این اتفاق در همه جای دنیا بیفتد اما از رفتار پزشک می توان متوجه شد چه تخلفی صورت می گیرد. بیمار باید از پزشکش بپرسد چرا این آزمایش را برای من تجویز می کنی و یا چرا من باید حتما به فلان آزمایشگاه بروم. اگر این طوری عمل نماییم جلوی بسیاری از تخلفات گرفته می شود. باید به کارشناسان علوم آزمایشگاهی شماره نظام پزشکی بدهیم سمیعی اظهار داشت: وقتی در نظام پزشکی افراد پروانه دار را از افراد غیر پروانه دار جدا می کنید که در یک محل با هم همکاری می کنند تفاوت وجود خواهد داشت؛ کارشناسان علوم آزمایشگاهی نظامی ندارند جز یک انجمن صنفی که آن هم بردی ندارد درنتیجه امکان اینکه از منافع شغلی خود و امنیت شغلی برخوردار باشند را ندارند. ما باید به کارشناسان علوم آزمایشگاهی شماره نظام پزشکی بدهیم که نظام پزشکی مطابق قانون و مقررات به کارشناسان آزمایشگاه هم شماره نظام بدهد اما جنس شماره نظام آنها با شماره کسی که صاحب آزمایشگاه و غیره است فرق داشته باشد. مدیرکل آزمایشگاه های مرجع وزارت بهداشت تصریح کرد: چیزی بعنوان مربوط و نامربوط نداریم کسی که در آزمایشگاه علوم پزشکی مشغول به کار است کارشناسی علوم آزمایشگاهی است؛ افراد با رشته های غیر مرتبط در آزمایشگاه مشغول به کار هستند، کار فنی نمی توانند انجام دهند و این اعمال نقض قانون است و جرم! از همکاران آزمایشگاهی که فداکاری کردند و آزمایشگاه های کرونا را راه اندازی کردند تشکر ویژه می کنم؛ هم اکنون بیشتر از ۳۶۰ آزمایشگاه کرونا داریم؛ همه دستگاه ها و سیستم های ما فرسوده شدند اما این افراد نه. چاره ای جز موفقیت نداریم؛ تاکنون توانسته ایم در مورد سخت و زیان بار بودن کار آزمایشگاه و ارتقای بهره وری موفق شویم که نقش بسیار مهمی در زندگی و معاش همکاران آزمایشگاه های نداشته است؛ امیدوارم نظام پزشکی پس از اینکه دغدغه ها و مباحث مختلفی که با صنف های گوناگون دارد برطرف شد بتواند به بحث نظام مند شدن کارشناسان علوم آزمایشگاهی مسلط شود. هیچ آزمایشگاهی حق تخطی ندارد محمد وجگانی رئیس جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران اظهار داشت: آزمایش های ما تابع تعرفه و قوانین مربوطه هستند و هیچ آزمایشگاهی حق تخطی و قیمت گذاری روی آزمایش ها را ندارند ازاین رو برپایه قیمت مصوب و تعرفه سال عمل می کنند؛ عمده آزمایشگاه های ما در حال زیان دهی هستند و به سختی خویش را اداره می کنند بخصوص آزمایشگاه هایی که با تعداد مریض کم هستند. با نظارت بسیار قوی که روی آزمایشگاه ها وجود دارد و کنترلی که روی دریافتی آنها اعمال می شود کسی نمی تواند سرخود عمل کند اما بالا بودن هزینه آزمایشگاه ها مطابق تعرفه هاست. بین تعرفه بخش خصوصی و دولتی تفاوت وجود دارد؛ تعرفه آزمایشگاه ها برای همه یکسان است اما اگر خدمت و سرویس اضافه ای بدهند با ذکر آن خدمت می توانند تعرفه متفاوتی داشته باشند اما به صورت کلی توجیهی برای تفاوت قیمت وجود ندارد. جامعه آزمایشگاهی ما زیر ذره بین های متفاوت قرار دارند وی ادامه داد: کارشناسان آزمایشگاهی ما جزو خدوم ترین گروه های جامعه ما هستند که بایستی مورد تقدیر و ستایش قرار بگیرند ازاین رو می خواهم به مردم شریف بگویم به چند نفری که در این بخش از موقعیت و مردم سوء بهره برده اند فکر نکنند؛ جامعه آزمایشگاهی ما علاوه بر سلامت خود زیر ذره بین های متفاوت قرار دارند؛ بعلاوه کنترل های درونی هم وجود دارد ضمن اینکه وجدان و شرافت کاری که در این حوزه می بینیم دارای درجه بالایی است. ایجاد نظام آزمایشگاهی کشور قطع به یقین به نفع افراد جامعه خواهد بود؛ زبان گویا و تریبون خاصی برای جامعه آزمایشگاهی کشور وجود ندارد؛ شاید دغدغه های آزمایشگاهی در رده دغدغه های چندم و چرخ چهارم نظام پزشکی کشور باشد. شاغلان علوم آزمایشگاهی که نظام مند خواهند شد رئیس جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران تصریح کرد: در عرصه علوم آزمایشگاه بیشتر از ۱۴ انجمن داریم که فلسفه وجودی هرکدام از آنها روشن است ازاین رو هیچکدام را نمی توان از دیگری جدا کرد اما وحدت و همگرایی در اهداف و منافع مشترک وجود دارد؛ گاهی تعارض منافعی که بین رشته های مختلف وجود دارد سبب شده یک صدایی و وحدت کلمه وجود نداشته باشد. عزیزان علوم آزمایشگاهی به صورت قطعی امیدوار باشند که نظام مند خواهند شد. من خودم را در برابر کارشناسان علوم آزمایشگاهی بسیار متعهد می دانم چون که بیشتر از همه هم ردیفان خود در عرصه درمان کشور مظلوم واقع شده اند.


منبع:

1399/12/02
22:59:16
0.0 / 5
564
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
اپتیک - عینك طبی و عینك با كیفیت اپتیک - عینك طبی و عینك با كیفیت
optlab.ir - حقوق مادی و معنوی سایت اپتیك محفوظ است

اپتیك

ساخت عینک